Aktivity školy‎ > ‎

Dramatický kroužek

O dvanácti měsíčkách, O Budulínkovi

O dvanácti měsíčkách


O Budulínkovi

Pohádkové komedie i dramata
    Starší děti (3. a 4. třída) také pracují s klasickými pohádkami, přidávají humorné situace, nebo naopak prvky dramatické až hororové. Vznikají tak zajímavé a zábavné příběhy. Zažijeme u nich spoustu legrace.

dramaťák-starší děti
Pohádky "Budka" a "Zvířátka a loupežníci" trochu jinak
    Děti jsou velmi kreativní a nespokojí se s hraním klasických pohádek, proto jsme si je trochu upravili a hrajeme si je po svém. Malí herci tak mají možnost projevit svou bohatou fantazii, mohou improvizovat a z pohádek, které všichni znají, se tak rázem stávají originální, často velmi humorné moderní pohádky. Důležité je, že hraní děti baví, učí se překonávat ostych před kamarády a zažijí spoustu legrace. 

Mladší děti

 


Začínáme s pohádkami
   Od října se každý čtvrtek scházejí děti 1.- 4. třídy, které se přihlásily do dramatického kroužku. Pracují ve dvou skupinách. Ti nejmladší se nejprve učí překonávat ostych před sebou samými, později před diváky. Jak jinak než hraním klasických pohádek. Seznamují se s hereckým vystupováním, hlasitým a výrazným mluvením, řečí těla a mimikou. Starší děti zkoušejí již samy zahrát zadané situace, improvizují. Důležité je, že nás hraní baví a zažijeme při něm spoustu legrace. Několik záběrů ze zkoušek.

mladší děti
Divadelní vystoupení- červen 2014
    V závěru školního představily děti dramatického kroužku dvě pohádky, které nastudovaly ve 2. pololetí šk. roku.
Ve veršované pohádce Sněhurka a 7 trpaslíků zažili svou premiéru na jevišti v Kulturním domě Bělotín ti nejmladší, pohádkový příběh Dvě sestry pak sehrály děti 3. a 4. třídy. Obě představení, pro své spolužáky i pro rodiče a veřejnost, si mladí herci užili a těšili se obdivu diváků. Přejeme jim do další herecké činnosti hodně chuti a odvahy.
                                                                                                        Miroslava Ozogánová, vedoucí dramatického kroužku
 
 
 
 

Vystoupení pro školu a rodiče 2014

 
 
 
 
 
Divadelní vystoupení ke Dni dětí   
    V pátek 1. června vystoupily děti z dramatického kroužku před svými spolužáky s nově nastudovanými pohádkami. Školní klub se tak na chvíli proměnil v malé divadýlko s trůním sálem a tmavým lesem.
    Ti nejmenší zahráli pohádku TŘI JABLÍČKA o putování prince Jaromíra na Skleněný vrch, kde našel svou nevěstu, princeznu Zlatovlásku. Na cestě potkal čarodějnici, kouzelnici, Stříbrného a Zlatého obra.
    Starší děti pak zahrály příběh o lidské hlouposti a pýše na námět pohádky H. Ch. Andersena CÍSAŘOVY NOVÉ ŠATY.
Mladí herci sklidili velký úspěch, čeká je však ještě představení pro děti v mateřské škole a pro rodiče. Držme jim palce!

Tři jablíčka

Císařovy nové šaty