Byli jsme úspěšní v pilotní fázi

přidáno: 18. 3. 2014 11:52, autor: David Hawiger
Školy, které se zapojily do projektu In-Generation, procházejí různými fázemi účasti. Ta vstupní je spojena s využitím hudebně-dramatického vzdělávacího vystoupení nebo pracovní dílny pro učitele a využití několika vzdělávacích sad v běžné výuce.

Jelikož naše škola byla v této fázi úspěšná, získala od společnosti European Leadership & Academic Institute v těchto dnech certifikát. Ten jsme získali díky následujícím aktivitám:
  • dne 25.11.2013 u nás proběhlo hudebně-dramatické vzdělávací vystoupení pod vedením PaeDr. Petra Nováka; 
  • dne 9.12.2013 vedl Mgr. Daniel Janata metodickou dílnu pro učitele s ukázkou, jak inovativně vzdělávat o internetové gramotnosti;
  • ve dnech 31.10.20135.2.2014 náš učitel v běžné výuce využil/a s využitím vzdělávacích materiálů projektu.
Na vstupní období, které naše škola úspěšně zakončila pak navazuje období, které je spojeno s praktickým využívání dotykových zařízení ve výuce.

Comments