Aktivity školy‎ > ‎Mažoretky‎ > ‎

Mažoretky 2016

Bělotínský pohár

O pohár starosty obce pana Mgr. Eduarda KavalyPOHÁROVÁ SOUTĚŽ 

Soutěž je zařazena v projektu Šance talentům v soutěžní sezóně 2016
MČR v mažoretkovém sportu a mažoretky, IFMS

Bělotín

sobota 12.03.2016

Pořadatel:         Obec Bělotín, Základní škola a mateřská škola Bělotín a Občanské sdružení Mažoretky, Hranice

Místo konání:    Základní škola a mateřská škola Bělotín

Termín: Sobota 12.03.2016

Kontakty: Ředitel soutěže Mgr. Eduard Kavala, mobil: 602514347

     Ředitel základní školy Mgr. Tomáš Navrátil, mobil: 724182820

     Informace Marta Pavelková, mobil 731440909

     Technické záležitosti Bc. David Serafin, mobil 777876813

                 Prezence Ing. Marie Ochodnická, BA, mobil: 733748262                  

Registrace: ve vestibulu školy od 07:30 h

Program:  začátek v 09:30 h, program bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek 01.03.2016

Startovné: 60 Kč  za každou soutěžící a za každý start (startovné se může platit předem na základě vystavené faktury nebo v hotovosti u registrace), startovné je na nákup medailí, diplomů, poháru a pitného režimu

Vstupné:  nevybírá se

Občerstvení: bufet v objektu školy, samostatný vchod ze strany od dětského hřiště

Šatny: ve třídách školy

Obědy: pouze pro přihlášené v termínu

Comments