Škola informuje‎ > ‎

Jsme bronzovou etickou školou

přidáno: 15. 6. 2014 11:01, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 15. 6. 2014 11:03 ]

Na jaře letošního roku se naše škola přihlásila do projektu "Etická škola" , který vyhlásila  v roce 2013 za podpory MŠMT Etická výchova o.p.s. Jde o projekt, ve kterém mohou školy, které splňují daná kritéria (viz. www.etickaskola.cz), získat bronzové, stříbrné nebo zlaté ocenění  "Etická škola".

Nechceme, aby se naše škola stala jen zařízením pro předávání informací, ale rádi bychom, aby měla "duši" a žáci byli pro život řádně připraveni. Vždyť bolesti současné společnosti nemůžeme nevnímat a pilulka typu "co vás v té škole učí?!" se jen těžko polyká.

Při zařazení etických témat do výuky jde o formování tzv. "měkkých kompetencí" jako je např. efektivní komunikace, spolupráce, tvořivost, schopnost zvládat zátěž, chuť objevovat a využívat nové informace, umět řešit problémy a převzít zodpovědnost, zdravě se přizpůsobit, být vnímavý k potřebám druhých... To jsou schopnosti, kterých by se chtěl na dětech jistě dočkat každý učitel či rodič. A nakonec, kdo by nechtěl mít jednou takového životního partnera, spolupracovníka či nadřízeného. Etika, citlivě a zajímavě implementovaná do výuky, má vliv na příznivé klima společenství, zdravé prostředí pro formování jednotlivce a přípravu na život.

Etická témata naše škola zařadila do RVP "Škola pro život" a jsou vyučována integrovaně na 2.stupni např. v hodinách občanské výchovy, výchovy ke zdraví nebo při práci s textem v hodinách cvičení z českého jazyka. Příhodným prostorem jsou také třídnické hodiny. Na 1. stupni vkládají učitelé etiku situačně do jednotlivých předmětů a třídnických hodin. Ale nejen žáci, ale také učitelé sami se v této oblasti vzdělávají samostudiem nebo formou zkušenostních seminářů.


Jsou naši žáci nějak lepší? Přestože je to "běh na dlouhou trať" a my běžíme zatím jen  dva roky, snad můžeme říci, že ano. Nevzdaváme to. "Vlaštovky" už jsou a doufáme, že přibudou i další. Než se to stane, bylo k 1.6.2014 úsilí pedagogů naší školy ohodnoceno bronzovým oceněním "Etická škola" a naši žáci mají  pro letošní rok "bronzovou" školu.

 Mgr. J. Vyhnánková

Comments