Škola informuje‎ > ‎

Slavnostní vyřazení absolventů

přidáno: 3. 7. 2013 5:09, autor: Jitka Kavalová
Další slavnostní událostí naší školy bylo vyřazení vycházejících žáků v pondělí 10. června v hudebně. Na naší škole proběhlo již podeváté. Asi pošesté jsou součástí tohoto vyřazení prezentace závěrečných prací žáků deváté. V letošním roce žáci vypracovali a přednesli práce na téma Puberta, Sociální sítě, Mikroregion Hranicko, Návykové látky, Baroko aj. Žáci si vybírají témata dle svých zájmů a jejich zpracováním mají prokázat, že zvládají práci s různými zdroji informací, jsou schopni vypracovat odborný text  v rozsahu nejméně 6 stran a výstupem z informatiky je také konečná úprava textu s obrazovou prezentací. Žáci svými projevy i prezentacemi zaujali přítomné diváky - rodiče, vyučující a kamarády. Obdrželi z rukou starosty obce Eduarda Kavaly pamětní listy a jako dárek batoh na vykročení do dalšího života. Popřejme jim, aby se jim na středních školách v dalším studiu dařilo.
Comments