Třídní nástěnky

Od školního roku 2011/2012 jsme zprovoznili školní mrakpřičemž jedním z jeho pilířů jsou třídní weby. Ve školním roce 2016/2017 jsme je přenesli pod správu dětí. 

Oficiální sdělení pro rodiče a veřejnost je řešeno pomocí třídních nástěnek na oficiálním webu školy a případně prostřednictvím informačního systému školy.