Úřední deska‎ > ‎

Oficiální oznámení


Rozhodnutí o přijetí

přidáno: 25. 4. 2017 5:59, autor: Tomáš Navrátil

V příloze jsou uvedena čísla jednací, u kterých bylo rozhodnuto o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018.
Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel ZŠ a MŠ Bělotín

Zápis do I. ročníku - školní rok 2017/18

přidáno: 20. 4. 2017 10:56, autor: Tomáš Navrátil

Dobrý den vážení rodiče.
V příloze najdete všechny důležité informace k zápisu prvňáčků na příští školní rok.
Na viděnou u zápisu se těší
učitelé ZŠ a MŠ Bělotín

Rozhodnutí o přijetí

přidáno: 4. 2. 2016 0:54, autor: Tomáš Navrátil

V příloze jsou uvedena čísla jednací, u kterých bylo rozhodnuto o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017.
Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel ZŠ a MŠ Bělotín

Zápis do I. třídy

přidáno: 22. 1. 2016 2:21, autor: Tomáš Navrátil

Ředitelství ZŠ Bělotín oznamuje, že zápis žáků do I. třídy ZŠ Bělotín se bude konat v pondělí 1. 2. 2016 v době od 13.30-17.30 hodin v budově školy.

Rodiče s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 

V Bělotíně 22. 1. 2015 - Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

přidáno: 13. 2. 2015 2:16, autor: Tomáš Navrátil

V příloze jsou uvedena čísla jednací, u kterých bylo rozhodnuto o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016.
Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel ZŠ a MŠ Bělotín

Zápis do I. třídy

přidáno: 20. 1. 2015 4:25, autor: Tomáš Navrátil   [ Aktualizováno 22. 1. 2015 8:07 uživatelem David Hawiger ]

Ředitelství ZŠ Bělotín oznamuje, že zápis žáků do I. třídy ZŠ Bělotín se bude konat v pondělí 9. 2. 2015 v době od 13.30-17.30 hodin v budově školy.

Rodiče s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 

V Bělotíně 20. 1. 2015 - Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

Den otevřených dveří

přidáno: 20. 1. 2015 4:23, autor: Tomáš Navrátil   [ Aktualizováno 22. 1. 2015 8:06 uživatelem David Hawiger ]

ZŠ a MŠ Bělotín Vás zve na Den otevřených dveří 29. ledna v době od 15 do 17 hodin. Lze nahlédnout do všech prostor školy, seznámit se s filozofií školy a s jejími aktivitami. Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení účasti e-mailem nebo telefonicky.
Těšíme se na Vás.   

Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

Změna vyzvedávání ze ŠD

přidáno: 16. 10. 2014 23:56, autor: Tomáš Navrátil

Vážení rodiče.
Od 15. října dochází ke změně vyzvedávání dětí ze Školní družiny.

Dítě si vždy vyzvednete a převezmete osobně od paní 

vychovatelky u vchodu do 1. nebo 3. oddělení Školní družiny.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel ZŠ 

Renata Biskupová - vedoucí vychovatelka ŠD

Volný den pro žáky - ředitelské volno

přidáno: 30. 4. 2014 2:40, autor: Tomáš Navrátil

V Bělotíně dne 30. 4. 2014

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 24 odst. 2,

 vyhlašuji ze závažných organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem

 volný den pro žáky v pátek 9. května 2014.

  

Mgr. Tomáš Navrátil – ředitel školy

Dotazník k hodnocení - závěry

přidáno: 25. 4. 2014 3:06, autor: Tomáš Navrátil

Výsledky dotazníků k hodnocení žáků


Dobrý den vážení rodiče.

Ještě jednou Vám děkuji za vyplnění dotazníku. Slíbil jsem, že Vás na jarních třídních schůzkách seznámím s výsledky šetření a s opatřeními, která vzhledem k Vašim názorům přijmeme.


Z výsledků vyplynulo:

1) Nejbližší je Vám hodnocení pomocí známek

2) Za nejefektivnější považujete předávání informace mezi učiteli a rodiči pomocí žákovské knížky

3) 85% rodičů považuje za užitečné ověřovat znalosti dětí i souhrnným testováním. Výsledky přitom zásadně nepreferují některou z možností testování (celorepublikové, komerční, ročníkové standardy).

4) Nerozhodně dopadla volba žákovské knížky mezi uspořádáním časovým a uspořádáním předmětovým.

5) Drtivá většina rodičů by přivítala informaci o období a tématu probíraného učiva v jednotlivých ročnících na webu třídy. ANO-pro větší přehled, co se mé dítě učí

6) Podobným výsledkem dopadlo šetření, zda by pro Vás byla užitečná informace o psaní písemných prací delších než 20 minut předem. ANO-dohlédli bychom na přípravu dětí

7) Více než polovina rodičů by přivítala možnost e-mailem požádat o krátkou písemnou odpověď učitele, pro sdělení, na co se má Vaše dítě zaměřit, co mu ještě nejde. ANO-není mi vždy jasné, co bychom měli zlepšit, někdy se potřebuji doptat

8) Dvě třetiny rodičů uvedlo, že by přivítalo a využívalo možnost elektronického informačního systému školy (elektronická Třídní kniha, Žákovská, Docházka a omluvenky). ANO-vnímám to jako trend, přehlednost a průkaznost, rychlá informovanost


Co s tím uděláme?

Budeme nadále hodnotit známkami, v následujícím školním roce ještě s využitím žákovských knížek s novým členěním po předmětech. Budeme dále testovat se snahou rozumně využít národní, komerční i ročníkové testy. Na třídních webech (nejpozději od nového školního roku) se budou objevovat plány učiva v jednotlivých předmětech v jednotlivých měsících. Stejně tak se budou třídních webech objevovat v kalendáři třídy i informace o “velkých” písemných pracích. Již od dubna zavedeme zkušební režim zpětné vazby, kdy se budete potřebovat doptat na informaci ke vzdělávání Vašeho dítěte či k nějaké konkrétní písemné práci. V současné době stále hledáme vhodnou aplikaci na možné zavedení elektronické Třídní knihy, Žákovské, Docházky a omluvenek, tak aby vyhovovala našim představám a byla pro rodiče jednoduchá a přehledná. V tomto okamžiku zatím od nového školního roku neplánujeme nasazení takového informačního systému.


V Bělotíně 14. 4. 2014 Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

1-10 of 19