Dotazník k hodnocení - závěry

přidáno: 25. 4. 2014 3:06, autor: Tomáš Navrátil

Výsledky dotazníků k hodnocení žáků


Dobrý den vážení rodiče.

Ještě jednou Vám děkuji za vyplnění dotazníku. Slíbil jsem, že Vás na jarních třídních schůzkách seznámím s výsledky šetření a s opatřeními, která vzhledem k Vašim názorům přijmeme.


Z výsledků vyplynulo:

1) Nejbližší je Vám hodnocení pomocí známek

2) Za nejefektivnější považujete předávání informace mezi učiteli a rodiči pomocí žákovské knížky

3) 85% rodičů považuje za užitečné ověřovat znalosti dětí i souhrnným testováním. Výsledky přitom zásadně nepreferují některou z možností testování (celorepublikové, komerční, ročníkové standardy).

4) Nerozhodně dopadla volba žákovské knížky mezi uspořádáním časovým a uspořádáním předmětovým.

5) Drtivá většina rodičů by přivítala informaci o období a tématu probíraného učiva v jednotlivých ročnících na webu třídy. ANO-pro větší přehled, co se mé dítě učí

6) Podobným výsledkem dopadlo šetření, zda by pro Vás byla užitečná informace o psaní písemných prací delších než 20 minut předem. ANO-dohlédli bychom na přípravu dětí

7) Více než polovina rodičů by přivítala možnost e-mailem požádat o krátkou písemnou odpověď učitele, pro sdělení, na co se má Vaše dítě zaměřit, co mu ještě nejde. ANO-není mi vždy jasné, co bychom měli zlepšit, někdy se potřebuji doptat

8) Dvě třetiny rodičů uvedlo, že by přivítalo a využívalo možnost elektronického informačního systému školy (elektronická Třídní kniha, Žákovská, Docházka a omluvenky). ANO-vnímám to jako trend, přehlednost a průkaznost, rychlá informovanost


Co s tím uděláme?

Budeme nadále hodnotit známkami, v následujícím školním roce ještě s využitím žákovských knížek s novým členěním po předmětech. Budeme dále testovat se snahou rozumně využít národní, komerční i ročníkové testy. Na třídních webech (nejpozději od nového školního roku) se budou objevovat plány učiva v jednotlivých předmětech v jednotlivých měsících. Stejně tak se budou třídních webech objevovat v kalendáři třídy i informace o “velkých” písemných pracích. Již od dubna zavedeme zkušební režim zpětné vazby, kdy se budete potřebovat doptat na informaci ke vzdělávání Vašeho dítěte či k nějaké konkrétní písemné práci. V současné době stále hledáme vhodnou aplikaci na možné zavedení elektronické Třídní knihy, Žákovské, Docházky a omluvenek, tak aby vyhovovala našim představám a byla pro rodiče jednoduchá a přehledná. V tomto okamžiku zatím od nového školního roku neplánujeme nasazení takového informačního systému.


V Bělotíně 14. 4. 2014 Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy
Comments