Úplata v MŠ 2012-2013

přidáno: 26. 6. 2012 6:37, autor: Tomáš Navrátil   [ aktualizováno 26. 6. 2012 6:38 ]

Na základě vyhlášky 43/2006 Sb. § 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání stanovuji na školní rok 2012-2013 výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole,

300,- Kč měsíčně.

Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. Pro případy dětí v celodenním nebo internátním provozu, jimž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu pobírání:

a)      rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo

b)      příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,

 

se v souladu s odstavcem 1 zvlášť stanoví výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz.

Výše úplaty pro výše uvedený případ 200,- Kč měsíčně.

 

 

V Bělotíně 26. 6. 2012

Mgr. Tomáš Navrátil – ředitel organizace

ĉ
Tomáš Navrátil,
26. 6. 2012 6:37
Comments