Volný den pro žáky

přidáno: 21. 9. 2012 3:34, autor: Tomáš Navrátil

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 24 odst. 2, vyhlašuji ze závažných organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem

volný den pro žáky v pondělí 24. září 2012.

Mgr. Tomáš Navrátil – ředitel školy

Comments